Finland Sweden United Kingdom Russian Federation Poland Arabic Estonia Latvia Lithuania

Ilmastus ABC – ilmastin     Energiatehokkaat Ratkaisut Jäteveden Käsittelyyn

water-plan-finland-bubbleIhmisen ja kaiken elollisen kannalta H2O on kaikkein tärkein yhdiste. Se on elämän ”Eliksiiri”.

Vesi saastuu useimmiten ihmisen toiminnan seurauksena. Vesien saastuminen aiheuttaa vakavia seuraamuksia ja sairauksia. Jätevesi on puhdistettava, ennen sen johtamista takaisin vesistöihin.

Nykyään eri puolella maailmaa suosituin tapa käsitellä teollista ja kunnallista jätevettä on biologinen prosessi tai ”aktiivilietemenetelmä”, joka esiintyy myös luonnossa. Ilmastusaltaassa varsinaisen biologisen puhdistuksen tekevät lietteen luontaiset bakteerit. Bakteerit tarvitsevat happea (O2) metaboliansa ylläpitämiseksi. Ilmastuksen tarkoitus on sekä riittävän happimäärän siirtäminen nestefaasiin, että aktiivilietteen vaatiman sekoituksen ylläpitäminen ilmastusaltaassa.

Jätevedenpuhdistuslaitoksen suurin energiankuluttaja on yleensä ilmastus, joka vie kokonaisenergian kulutuksesta noin 50-65 %. Monet tutkimukset ja laaja käytännön kokemuksemme osoittavat, että oikein suunniteltu, optimoitu, hyvin operoitu ja huollettu hienokuplailmastusjärjestelmä pienentää ilmastuksen energiankulutusta jopa 50 % verrattuna tavanomaisiin ilmastusjärjestelmiin.

 

  • SOTR (standard oxygen transfer rate) = hapensiirtonopeus puhtaaseen veteen standardiolosuhteissa, kgO2/h
  • AOR (actual oxygen requirement) = prosessin hapentarve, kgO2/h
  • SOTE (standard oxygen transfer efficiency) = hapensiirtotehokkuus standardiolosuhteissa, %
  • SAE (standard aeration efficiency) = ilmastustehokkuus standardiolosuhteissa, kgO2/kWh
  • AE (aeration efficiency) = ilmastustehokkuus prosessiolosuhteissa, kgO2/kWh
  • DD (diffuser density)  =ilmastintiheys eli ilmastimien aktiivinen pinta-ala / altaan pinta-ala, %
  • DWP (dynamic wet pressure) = ilmastimen painehäviö veteen upotettuna, kPa/mbar/cmH2O

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.