Finland Sweden United Kingdom Russian Federation Poland Arabic Estonia Latvia Lithuania

Kiekkosuodatin (Densi Disc)     Energiatehokkaat Ratkaisut Jäteveden Käsittelyyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ominaisuudet:

–          yksinkertainen rakenne, pienikokoinen ja kestävä (RST)

–          käytetään kuitujen sakeuttamiseksi, standardisakeutus 0,5-2 % suspensiosta 10-12 % suspensioon

–          käytetään myös erikokoisten kuitujen erottamiseksi, kuten hienoaineen ja tuhkan erottaminen karkeista kuiduista

–          kiekkoihin saatavissa olevat viirakoot 250 μm – 1200 μm

–          suodatettavan veden syöttö eri korkeudessa kuin sakeutettujen kuitujen talteenotto ja suodatettu vesi

–          suodatinta ohjataan parametroimalla taajuusmuuttuja halutun sakeuden saamiseksi

Toimintaperiaate:

Kiekkosuodattimen toiminta perustuu painovoimaan, pinnankorkeuden ero syötetyn veden ja suodatuskammion välillä takaa riittävän hydrauliseen paineen. Kiekkosuodattimien viirojen pyörivästä liikkeestä aiheutuva kitka erottaa kuidut vedestä ja siirtää ne alemmalle tasolle keräten kuidut isoiksi kasaumiksi. Kasaumien kasvaessa riittävän suureksi ne siirtyvät pyörivän liikkeen mukana sakeutusaltaaseen, kun taas suodatettu vesi jää alempaan altaaseen.

Käyttökohteita / sovellutuksia:

–          paperi- ja selluteollisuus

  • Kuitujen erottaminen hienoaineesta
  • Kuitujen talteenotto
  • Suspension sakeuttaminen

–          Muita sovellutuksia

  • Kiintoaineiden erottaminen nesteistä
  • lietteen tiivistäminen
  • jäteveden käsittely

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.