Aeratsiooni ABC

Aeration SolutionsH2O on inimeste ja teiste elusolendite jaoks kõige olulisem ühend. See on “elueliksiir”.

Vett reostatakse enim inimtegevuse tagajärjel. Veereostamine põhjustab raskeid tagajärgi ja haiguseid. Reovett tuleb enne veekogudesse tagasi laskmist puhastada.

Tänapäeva kõige populaarsem viis tööstusliku ja munitsipaalreovee töötlemiseks on loomulikult toimuv bioloogiline protsess, mida kutsutakse aktiivmuda protsessiks. Aeratsioonibasseini toimuva bioloogiline puhastuse viib läbi mudas olev naturaalne bakter. Bakteritel on hapniku säilitamiseks vajalik ainevahetus. Aeratsiooni eesmärk on üle kanda piisaval hulgal hapnikku (O2)  vedelasse faasi ja säilitada piisav segunemine, mis on vajalik aeratsioonibasseinis asuvale aktiivmudale.

Reoveejaamas tarbib kõige rohkem energiat aeratsiooniprotsess, milleks kulub umbes 50–65% tarbitud energiast. Meie mitmed uuringud ja praktilised kogemused on näidanud, et korrektselt planeeritud, optimeeritud, hästi opereeritud ja teenindatud mullaeratsiooni süsteem vähendab energiatarbimist kuni 50% võrreldes tavaliste süsteemidega.

•    SOTR = standardne hapniku ülekanne puhtasse vette, kgO2/h
•    AOR = tegelik protsessi hapnikuvajadus, kgO2/h
•    SOTE = standardne hapniku ülekande efektiivsus, %
•    SAE = standardne aeratsiooniefektiivsus, kgO2/kWh
•    AE = protsessitingimustes aeratsiooniefektiivsus, kgO2/kWh
•    DD = difuuseri tihedus, nt aeraatorite aktiivpinna alla / basseini pind, %
•    DWP = dünaamilise niiskuse rõhk, aeraatori rõhukadu sukeldumisel, kPa/mbar/cmH2O

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania