Hydrosykloni

ilmastus-ilmastin-ilmastimet-WPF-logo-fi

Hydrosykloni

Hydrosyklonissa nesteen voimakas kiertoliike erottaa siinä olevat raskaammat kiinteät tai juoksevat komponentit ominaispainoeron avulla. Hydrosyklonin optimoitu kartiomuoto ja yhteiden sijoitus antavat nestevirtaukselle kaksoisspiraalin muotoisen virtauskuvion syklonin sisällä. Hydrosyklonin päävirtaus nousee laitteen keskellä ylöspäin ja poistuu yläkannessa olevan yhteen kautta. Epäpuhtaudet poistuvat jatkuvana ns. apex-virtana syklonin kärjestä. Kärki on vaihdettavissa ja sen aukko säädettävissä rejektivirtauksen tilavuusvirran optimoimiseksi. Rejektivirta on tyypillisesti 2…5 % hydrosyklonin kokonaistilavuusvirrasta. Hydrosykloni on tehokas dynaaminen suodatin useaan sovellukseen. Hydrosykloni vaatii hyvin vähän huoltoa eikä sitä yleensä tarvitse takaisinhuuhdella tai puhdistaa.

Suodatinsykloni

Suodatinsykloni on suodatuslaite, jolla voidaan suorittaa nesteiden tarkka suodatus edullisesti ilman kuluvia suodatusaineita tai vaihdettavia suodatinpatruunoita.Suodatinsyklonissa yhdistetään hydrosyklonin dynaaminen nesteen epäpuhtauksien erottelukyky suodatinelementin tarkkuussuodatuskykyyn. Laitteessa hyödynnetään veden kiertoliikettä suodatettavan nesteen esipuhdistukseen ja suodatinpinnan jatkuvaan huuhteluun. Suodatinsyklonia voidaan käyttää jatkuvatoimisena, jolloin epäpuhtaudet poistuvat väkevöitteenä jätevesijärjestelmään tai jaksottaisesti vastavirtahuuhtelujaksoin. Suodatinelementti on kestävä ja valmistettu sintratusta titaanimatriisista. Elementin pituus vastaa syklonin pituutta. Suodatinsykloni on saatavana eri suodatusasteilla 2 μm…40 μm. Laitteella on useita sovelluksia vesi- ja viemäritekniikassa, lämmitys- ja jäähdytysprosesseissa sekä yleisesti prosessiteollisuudessa.

Sekoitus ja hapetus

Hydrosykloneissa tapahtuva laminaarinen, erinopeuksinen virtaus soveltuu sekoitukseen.Homogeenisen nesteen virratessa syklonin läpi se järjestyy kerroksittain eli laminaariseksi. Nesteeseen annosteltavat liukenevat tai sitä kevyemmät hajoavat ainesosat joutuvat siten virtauskerrosten välisten voimakkaiden leikkausvoimien ja painevaihteluiden kohteeksi, jolloin hajoaminen ja/tai mekaaninen sekoittuminen on nopeaa ja tehokasta. Myös ilman lisääminen veteen ja sen tehokas hajottaminen mikrokupliksi on mahdollista voimakkaassa laminaarisessa virtaustapahtumassa. Tällöin ilma imetään nestevirtaukseen ilmakehästä tai paineavustettuna vesiejektorin avulla, jonka jälkeen virtaus johdetaan yhteen tai useaan sarjaan kytkettyjen umpinaisten syklonien muodostamaan hajotusosaan. Veteen sekoittunut ilmaa hajoaa mikrokupliksi, mikä tehostaa sen käyttöä dispersiovetenä. Prosessiin voidaan myös yhdistää kemikaalien sekoitus.

Veden kierrätys

Prosessi- tai pesuveden kierrätys ja uudelleenkäyttö on tehokas tapa säästää kustannuksia ja rajallisia resursseja ja ympäristöä. Toimivassa kierrätysjärjestelmässä on useita veden käsittelyvaiheita, kuten selkeytys, puhdistus hydrosykloneissa, hapetus ja flotaatioerotus sekä hallittu orgaanisten aineiden biologinen hajotus. Käytettävät vaiheet valitaan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Hyvässä järjestelmässä ei käytetä kemikaaleja tai lisäravinteita, tai vaihdettavia suodattimia. Pesuvesien kierrätysjärjestelmissä on mahdollista saavuttaa korkeat kierrätysasteet, jolloin investointien takaisinmaksuaika on lyhyt.

Hydrosykloni-SuodatinHydrosykloni-Suodatin2Hydrosykloni-Suodatin3Hydrosykloni-Suodatin4

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania