Finland Sweden United Kingdom Russian Federation Poland Arabic Estonia Latvia Lithuania

Mikrokiekkosuodatin (Micro Filter)     Energiatehokkaat Ratkaisut Jäteveden Käsittelyyn

kiekko-suodatin-suodatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ominaisuuksia:

–          Mikrokiekkosuodatin koostuu useasta tiheästä viirakiekosta, jotka on pinottu päällekkäin kuten karkeammin suodattavassa kiekkosuodattimessa (densidisc)

–          Viiroilla tiheät suodatusasteet 10 μm – 100 μm à Käytetään hienosuodatuksessa ja on yleensä viimeinen prosessiveden suodatusvaihe

–          Yksinkertainen, jatkuvatoiminen suodatus ja kestävä laitteiston rakenne

–          Syötettävän veden kiintoainepitoisuus 50-70 mg/l ja saavutettava suodatusaste jopa 2-3 mg/l

Toimintaperiaate:

Mikrokiekkosuodattimen toiminta perustuu painovoimaan, pinnankorkeuden ero syötetyn veden ja suodatuskammion välillä takaa riittävän hydrauliseen paineen. Kiekkosuodattimien viirojen pyörivästä liikkeestä aiheutuva kitka erottaa kuidut vedestä ja kerää ne suodatinviirojen väliin kasaumiksi. Kasaumien kasvaessa veden pinta suodatuskammiossa nousee riittävän korkeaksi, jolloin automaattinen viirojen vastavirtapesu raakavedellä käynnistyy ja kasaumat ajautuvat suodatinkammion purkuputkeen.

Käyttökohteita / sovellutuksia:

–          Yleinen teollisen ja kunnallisen jäteveden hienosuodatus

–          Tulevan veden hienosuodatus

–          Prosessiteollisuuden kierrätysveden hienosuodatus (raakaveden kulutuksen pienentämiseksi)

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.